Bindevævsterapi

Bindevævet er et fantastisk indre sammenhængende væv i kroppen. Det holder os sammen, og er samtidig det der knytter os til verden. Når vi bliver stressede eller ramt og rystede, reagerer bindevævet ved at trække sig sammen og stivne. Når vi er trygge i vores relationer og i verden, bliver bindevævet levende og bevægeligt og regulerer os helt automatisk.
Bindevævsterapien arbejder med at få nervesystem og bindevæv i balance, så de selv-regulerende egenskaber genskabes, og krop og psyke derigennem kan hele.

Du ligger på en briks med tøj på og et tæppe over dig. Jeg fungerer som en nærværende og omsorgsfuld katalysator for dine egne healende kræfter. Jeg kommunikerer og samarbejder intuitivt med dit bindevæv via mine hænder på din krop. Det er faste og blide berøringer, tryk og stræk, der får sansninger, bevægelser og energi til at forplante sig videre ud i kroppen.

Det hjælper dig i bedre kontakt med kroppen, de før sproglige erindringer, uforløste følelser, spændinger og tilbageholdt eller opgivet energi. Jeg er opmærksom på din krops signaler, og afstemmer mig efter dine grænser, spændinger, kollaps og blokeringer. Således at jeg altid følger kroppens tempo i processen.
Vi kan tale om det der foregår doseret efter behov. Nogen gange er det kun kroppen der taler. Det kan være en befrielse for dig ikke at skulle tænke eller sige noget. Du oplever hvordan følelsesmæssige og kropslige smerter forløser sig via din krops iboende helende kræfter.

Det giver dig efterfølgende en mere levende krop, dyb ro, kropslig samling, jordforbindelse og balance.

Bindevævsterapi støtter op om de psykoterapeutiske processer og er særdeles gavnlig ved stress tilstande.

Bindevævsterapi kan være en del af den psykoterapeutiske session.

Udtalelse fra en klient med diagnosen fibromyalgi.
Arbejdet med bindevævet på Karens briks, er både en lærerig erkendelsesproces og samtidig en terapiform, der giver kropslig forløsning. Karen er utrolig nænsom og respektfuld i hendes måde at møde min krops signaler og blokeringer på. Det skaber en dyb tryghed i mit system, som lægger grunden for, at jeg kan møde min krop på en endnu mere selvkærlig måde. Jeg oplever at mine smerter mindskes, at kropsligt indlejret stress frigives, og at jeg er i min krop og i verden på en mere nænsom, klar og lyttende måde efter behandlingen.
De aller fineste anbefalinger herfra.
Lisbeth 39 år.

Udtalelese fra en klient med vejrtrækningsbesvær.
Efter en længere periode med vejrtrækningsbesvær, bestilte jeg en bindevævsbehandling. Min astma var i denne periode kombineret med en bekymring, der fyldte i mine tanker, så solarplexus havde efterhånden trukket sig hårdt sammen og taget både pusten og bevægeligheden fra mig.
Behandlingen var behagelig og jeg mærkede hurtigt Karens faglighed både på det kropslige og psykologiske plan. Det skabte et tillidsfuldt rum, hvor jeg følte mig i kyndige hænder.
Behandlingen fik stor betydning for mit helbred, for Karen løsnede op for spændinger og bekymringer, så jeg igen mærkede balance i mit system. Min vejrtrækning blev ubesværet, smerterne i kroppen fortog sig og mit overskud vendte tilbage. Jeg blev faktisk overrasket over, at så blid en behandling  fik så stor en effekt på min dagligdag.
De bedste anbefalinger fra Carina Termansen

Du kan kontakte mig for spørgsmål og nærmere aftale på telefon: 40279484 eller mail: karen@karenholm.dk

Karen Holm behandler

Karen_Holm_behandling_haand

Karen_Holm_behandling_fod