Bindevævs-terapi

Du ligger på en briks med tøj på og et tæppe over dig. Jeg fungerer som en nærværende og omsorgsfuld katalysator for dine egne healende kræfter. Jeg kommunikerer og samarbejder intuitivt med dit bindevæv via mine hænder på din krop. Det er faste og blide berøringer, tryk og stræk, der får sansninger, bevægelser og energi til at forplante sig videre ud i kroppen.

Det hjælper dig i bedre kontakt med kroppen, de før sproglige erindringer, uforløste følelser, spændinger og tilbageholdt eller opgivet energi. Jeg er opmærksom på din krops signaler, og afstemmer mig efter dine grænser, spændinger, kollaps og blokeringer. Således at jeg altid følger kroppens tempo i processen.
Vi kan tale om det der foregår doseret efter behov. Nogen gange er det kun kroppen der taler. Det kan være en befrielse for dig ikke at skulle tænke eller sige noget. Du oplever hvordan følelsesmæssige og kropslige smerter forløser sig via din krops iboende helende kræfter.

Det giver dig efterfølgende en mere levende krop, dyb ro, kropslig samling, jordforbindelse og balance.

Bindevævs-terapi støtter op om de psykoterapeutiske processer og er særdeles gavnlig ved stress tilstande.

Bindevævs-terapi kan være en del af den psykoterapeutiske session.

Karen Holm behandler

Karen_Holm_behandling_haand

Karen_Holm_behandling_fod