Sådan arbejder jeg

Individuel terapi: I samarbejde med mig kan du i rolige og trygge rammer undersøge, hvad der foregår indeni i dig.
Jeg arbejder med samtale, kropslige sansninger, dybe indre følelser (indre barn), indre forestillinger, regulering af nervesystemet samt bindevævs-terapi.
Jeg har en fin evne for et åbent ”mange sansende” nærvær. Jeg spejler dig, guider dig og støtter dig i nænsomt  at mærke  dine føleser og sansninger. Jeg hjælper dig med at genoprette kontakten til dig selv, og komme dybere ind til en forståelse af de lag, der kan være skjult for dig, og som måske begrænser dig i at gøre det, som du inderst inde ønsker. Du får forbindelse mellem dine tanker, følelser og sanser, så du forstår og accepterer dig selv bedre. Du bliver istand til at forholde dig til både dig selv og til andre på en ny måde. Det skaber grobund for øget livskvalitet og større glæde i dit liv.

Parterapi: Med udgangspunkt i jeres tidlige tilknytningsmønstre hjælper jeg jer med at opdage, hvilket samspil I har, og hvordan de tidlige mønstre kan stå i vejen for den kontakt, som I ønsker. I mange konflikter i et parforhold ligger dybest set spørsmålet til hinanden: "Er du her for mig?"
I får hjælp til at tale ud fra jer selv, og til at lytte til hinanden og dermed reelt høre hvad hinanden siger. Jeg hjælper jer med at genetablere den følelsesmæssige kontakt. I bliver bedre til at opdage, hvad der foregår imellem jer og finde ind til det, som I dybest set ønsker sammen.

Jeg har særligt kendskab til
Angst, stress, depression, lavt selvværd og tilbagetrukne eller fraspaltede, skamfulde tilstande

Forskellige former for misbrugsproblematikker

Tilknytningsforstyrrelser og problemer i nære relationer

Chok og traumer, herunder at regulere for høje eller for lave spændingstilstande i dit nervesystem.

Du kan kontakte mig for spørgsmål eller nærmere aftale på telefon: 40279484 eller mail: karen@karenholm.dk

Karen_Holm_klient_snak2

Karen_Holm_behandling_briks_patient_afslapning